تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر



یازدهمین گزارش جلسه ی بصائر 5 - چهارشنبه 1396/05/04


http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-12%20(6).jpg

با یازدهمین گزارش جلسه بصائر 5 همراهتونیم :

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Square/1.png توضیحات درمورد مسائل داخلی جلسه

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Square/1.png بیان خلاصه مطالب گفته شده در جلسه گذشته

با هم به ادامه مطلب میریم ...





گزارش تصویری از جلسه بصائر 5




http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-5%20(4).jpg

[ گزارش تصویری از جلسه بصائر 5 ]

[ در ادامه مطلب ... ]




کدستان