تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائراطلاعیه : عکس های « هیئت شهادت امام صادق (ع) » به گالری عکس اضافه شد !** عکس های « هیئت شهادت امام صادق (ع) » به گالری عکس اضافه شد **

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Picture-Gallery/1396/Shahadat-Imam-Sadegh/Shahadat-Imam-Sadegh.jpg
اطلاعیه : اضافه شدن عکس های اردوی خلیج فارس ، مسابقه احکام ، مسابقه طناب کشی ، مسابقات قرآنی (دوره اول) و هیئت شهادت امام جعفر صادق (ع)


** عکس های اردوی خلیج فارس ، مسابقه احکام ، مسابقه طناب کشی ، مسابقات قرآنی (دوره اول) و هیئت شهادت امام جعفر صادق (ع) به گالری عکس افزوده شد **http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Picture-Gallery/1394/Shahadat-Imam-Sadegh/Shahadat-Emam-Sadegh.jpghttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Picture-Gallery/1394/Mosabeghat-Qirani-Dore-Aval/Mosabeghat-Qurani-Dore-Aval.jpg
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Picture-Gallery/1394/TanabKeshi/TanabKeshii.jpghttp://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Picture-Gallery/1394/Mosabeghe-Ahkam/Mosabeghe-Ahkam.jpg
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Picture-Gallery/1394/Khalij-Fars/Khalij-Fars.jpg
کدستان