تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائراطلاعیه: اردوی زیارتی - سیاحتی قم و جمکران


فایل PDF رضایت نامه اردو در ادامه مطلب موجود میباشد.

((  رضایت نامه مختص بصائر   1 و بصائر  2 می باشد ))
کدستان