مهارت های لازم در انتخاب نماینده اصلح


http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1394/Entekhabat/Ray.jpg

یکی از پایه های اقتدار ملی همین است که مردم پای صندوق های رای بروند و رای دهند.
هم حق و هم تکلیف مردم است که بیایند و سرنوشت کشورشان را به دست خودشان معین کنند؛ زیرا که کشور متعلق به مردم است. ( مقام معظم رهبری )


با این مبنا وظیفه ما سنگین خواهد بود و لازم است که در این عرصه، شخص مناسب و دلسوز نظام و مردم را انتخاب کنیم، تا سرنوشت کشور را به سوی مسیر مثبت و پیشرفت سوق دهیم، هر گونه کوتاهی و بیخالی شاید به عنوان یک خیانت به کشور تلقی شود.
در این مطلب با یاری دوستان سعی داریم، به مهارت های لازم در انتخاب نمایندگان اصلح مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بپردازیم.
کدستان