تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائرمحافل انس با قرآن : تصاویر محفل انس با قرآن ( سال 1395 )http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Picture-Gallery/1395/Mahfel/Mahfel.jpg

شامل :

جلسه دوم : با حضور قاری بین المللی استاد حاج سعید طوسی
جلسه اول : با حضور قاری بین المللی استاد نیری
محافل انس با قرآن : تصاویر محفل انس با قرآن ( سال 1394 )
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Picture-Gallery/1394/Mahfel-Jozkhani/Mahfel-Ons-Ba-Quran%203%20%2829%29.jpg

شامل :

1. سری اول : با حضور مربیان بصائر

2. سری دوم : با حضور قاری اول مسابقات مالزی استاد قصری زاده


3. سری سوم : با حضور قاری بین المللی استاد سعید طوسی
محافل انس با قرآن : تصاویر محفل انس با قرآن ( سال 1393 )
http://rozup.ir/up/mjbasaer/Picture-Gallery/1393/Ons-Ba-Quran2/Mahfel%20%289%29.jpg

تصاویر محفل انس با قرآن ( سال 1393 ) ...
محافل انس با قرآن : تصاویر و فیلم های محفل انس با قرآن ( سال 1392 )
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Pictures/Mahfelons%20(3).jpg

تصاویر و فیلم های محفل انس با قرآن ( سال 1392 ) ...
کدستان