گزارش جلسه بصائر 6 مورخ 96/11/26میزبان : آقای غضنفری

برای مشاهده گزارش و تصاویر به ادامه مطالب مراجعه كنید
گزارش جلسه بصائر 6 مورخ 96/11/12میزبان : آقای عموزاده
برای مشاهده گزارش و عكس به ادامه مطالب مراجعه كنید...
گزارش جلسه بصائر 6 مورخ 96/11/5میزبان : آقای حسین شهرابی

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به ادامه مطالب مراجعه كنید!!!
دومین اخبار جلسات بصائر6(ترم دوم)
{جهت مشاهده مطالب به ادامه مطلب مراجعه نمایید.}
اخبار جلسات بصائر 6(سری اول ترم جدید){جهت مشاهده ی اخبار جلسه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.}
اخبارجلسات بصائر6(سری هشتم)
{جهت مشاهده اخبار جلسات به ادامه مطلب مراجعه نمایید.}
هفتمین اخبار جلسات بصائر6
سری پنجم اخبار جلسات بصائر6{جهت مشاهده اخبار جلسه بصائر 6 به ادامه مطلب مراجعه نمایید.}
تصاویر برنامه عزاداری بیت رهبری (بصائر6){ جهت مشاهده ی تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.}
اخبار جلسات بصائر6 (سری چهارم){ جهت بازدید از اخبار جلسات بصائر 6 (سری چهارم)به ادامه مطلب مراجعه نمایید.}
کدستان