هفتمین اخبار جلسات بصائر6


امام علی (ع) :
انسان زیر زبان خود پنهان است.(نهج البلاغه)

{تصاویر زیر صرفأ جهت شوخی با عزیزان می باشد و منظور دیگری ندارد}


1 - سخن شهید آوینی که رهبری نیز آن را در کلیپ فرمودند چیست؟

2 - برق اختراع شد یا کشف شد؟؟؟؟؟
ارسال پاسخ همراه با نام و نام خانوادگی:10002110002000{امتیازات (تا به این لحظه)


کدستان