تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائرگزارش جلسه بصائر 6 مورخ 96/10/28

میزبان : آقای پورمیرزایی

گزارش و تصویر: امیر محمد ارزبین

جهت بازدید از تصاویر به ادامه مطالب مراجعه كنید.

خلاصه ای از جلسه :

درباره برخی از مسائل به وجود آمده در جلسه توضیح داده شد.

و خداحافظی آقای تورنه با بصائر6کدستان