تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائرشانزدهمین گزارش جلسه ی بصائر 6 - پنجشنبه 1396/05/05


http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer6/Basaer6-2%20(3).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/672342-circle-128.png میزبان : زبرجدی | عکاس : - | گزارش : - 

اهل سنت واقعه غدیر را مطرح میکنند و ادعا میکنند که حضرت ، امام علی را به عنوان دوست خود معرفی کرده نه ولی ...

ادامه در ادامه مطلب ...
جواب سوال هفته پیش :

circle, question icon اهل سنت واقعه غدیر را مطرح میکنند و میگویند که پیامبر حضرت علی را به عنوان دوست معرفی کرده نظر خود را در این رابطه بیان کنید ؟

check, circle icon جواب :

1- اون 120 هزار نفری که آمده بودند برای حج ، آخر پیامبر مگر بیکار بودند؟

2- در طی 23 سال همه میدانستند حضرت علی دوست پیامبر است .

3- اگر پیامبر گفته بود حضرت علی دوست من است پس چرا بیعت گرفتند .

grid, layout, online, shape, web icon ویژگی های امام : معصوم باشد | منبع علم باشد | شجاعت داشته باشد | جاذبه اخلاقی داشته باشد.

message, note, notification, pinterest icon نکته : واقعه غدیر خم مورد تاییدتمامی شیعیان و تمامی سنیان است.

circle, question iconسوال : آیا امت اسلامی نمیتوانست برای خود جانشین انتخاب کند؟

check, circle icon جواب :

1-
تشخیص این که کسی معصوم است (یکی از ویژگی های امام) تنها از عهده خداوند و پیامبر بر می آید .

2- منبع علم نیز فقط توسط خداوند تعیین میشود.

check, circle icon آیا پیامبر آن زمان به این نتیجه نرسیده بود که باید برای خود جانشین انتخاب کند؟؟پیامبر برای ساده ترین چیز ها هم دستور العمل مشخصی فرموده بودند مگر میشود مسئله ی به این مهمی را فراموش کند؟؟پیامبر در غزوه ی تبوک زمانی که از شهر خارج شد جانشینی را برای خود تعیین فرمودند.

checked, note icon سوال هفته بعد : علمای اهل سنت می گویند اگر حضرت علی جانشین پیامبر است چرا اسمی از او مانند پیامبر در قرآن نیست؟؟؟؟

عکس ها :

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer6/Basaer6-2%20(1).jpg http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer6/Basaer6-2%20(2).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer6/Basaer6-2%20(3).jpg http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer6/Basaer6-2%20(4).jpg

کدستان