تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائرگزارش تصویری جلسه بصائر 4 مورخ 1395/11/20


http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/Basaer4-20bahman%20(1).jpg


[ میزبان : آقای رخصتی ]

[ عکاس : علیرضا بیدخام ]

[ برای مشاهده تصاویر به ادامۀ مطلب مراجعه کنید . ]http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/Basaer4-20bahman%20(2).jpg http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/Basaer4-20bahman%20(3).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/Basaer4-20bahman%20(4).jpg http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/Basaer4-20bahman%20(5).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/Basaer4-20bahman%20(6).jpg http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/Basaer4-20bahman%20(7).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/Basaer4-20bahman%20(8).jpg http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer4/Basaer4-20bahman%20(9).jpg
کدستان