تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائرگزارش جلسه بصائر 5 در تاریخ 1395/05/21http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Gozaresh10.jpg

میزبان : [ آقای شیر افکن ]

عکاس : [ آقایان استیری ، شیر افکن ]

گزارش : [ آقای علی میرزاخانی ]

[ پیش به سوی ادامۀ مطلب ... ]سلام
درخدمت شما هستیم با گزارش این هفته بصائر5 :
این هفته ، ما مهمان منزل آقای شیر افکن بودیم؛ آقای مولایی هم به علت سفر کاری حضور نداشتند و ما جلسه را پس از پذیرایی آقای شیر افکن با حضور آقای شهرابی آغاز کردیم.
در ابتدا قرآن آموزان پس از مرور صفحات 19 و 20 قرآن کریم شروع به قرائت قرآن نمودند و غلط های یکدیگر را بانظارت استاد شهرابی تصحیح و بررسی میکردند سپس وارد بحث آموزش قرآن از روی کتاب شدیم و بعد از آن آقای شهرابی توضیحاتی درباره جلسه توجیهی مشهد و هیئت این هفته را به بچه ها ارائه دادند.

در انتها بعد از بحث دلنشین پذیرایی و تماشای اندکی فوتبال ویه عکس یادگاری زیبا همگی راهی خانه هایمان شدیم.


عکس ها :

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-10%20(1).jpg http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-10%20(2).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-10%20(3).jpg http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-10%20(4).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-10%20(5).jpg http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-10%20(6).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-10%20(7).jpg http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-10%20(8).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-10%20(9).jpg http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-10%20(10).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-10%20(11).jpg http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-10%20(12).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-10%20(13).jpg http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-10%20(14).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-10%20(15).jpg http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-10%20(16).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-10%20(17).jpg


این هم مراسم ساندویچ خورون :


http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer5/Basaer5-10%20(18).jpg
کدستان