تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائراطلاعیه : ضافه شدن عکس های مسابقات قرآنی کتبی و بدمینتون به گالری عکس** عکس های مسابقات قرآنی کتبی ، بدمینتون به گالری عکس اضافه شد **

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Picture-Gallery/1395/Quraniha-Katbi/Qurani-katbi.jpg
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Picture-Gallery/1395/Badminton/Badminton.jpg
کدستان