تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1396/Jashnvare1396/Natayej-Qurani/Natayej-Jenga-1.jpg


http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1396/Jashnvare1396/Natayej-Qurani/Natayej-Jenga-2.jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1396/Jashnvare1396/Natayej-Qurani/Natayej-Jenga-3.jpg

نفرات برتر مسابقه جنگا

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Medal/Medal11.png نفر اول : جناب آقای سینا پاکباز (بصائر ۶)
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Medal/Medal22.PNG نفر دوم : جناب آقای امیر رضا مرحمتی (بصائر ۷)
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Temp/Picture/Medal/Medal33.png نفر سوم : جناب آقای محمد طلایی (بصائر ۷)
کدستان