تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر
http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1396/Jashnvare1396/Natayej-Qurani/Natayej-Haftsang.jpg

تیم قهرمان مسابقات هفت سنگ :

1- جناب آقای سینا مومن(بصائر ۶)
2- جناب آقای محمدحسین قبله وردی(بصائر ۶)
3- جناب آقای سینا پاکباز(بصائر ۶)
کدستان