تبلیغات
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی مجموعه جلسات قرآنی بصائر


الهی آنقدر شوق خود را در دل من قرار ده که از دل خود طنین رغبت و صدق علقه تو را بشنوم.

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Shahadat-Imam-Sajjad/1_1_ememsajjad.png

دل مرا به محبت خود پر کن که از دنیا بی رغبت و از روی شوق وظایف خود را انجام دهم.

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Shahadat-Imam-Sajjad/1_1_ememsajjad.png

خدایا از فضل خود نصیبم کن تا دل از حسد پاک دارم
و بر هر که از خلق نعمت بخشیدی حسد نبرم و
هر نعمتی که به دیگران ارزانی داشتی
( مانند دین، عافیت دنیا، تقوی، فراخی روزی ، آسانی امور)
برای خود، بهتر و نیکوتر از آن را امید داشته باشم،
یعنی مایوس نباشم که از آن نعمت ها به من ارزانی داری و
مرا از غم حسد برهانی.


http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Shahadat-Imam-Sajjad/Shahadat-Imam-Sajjad%20(2).jpg

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Shahadat-Imam-Sajjad/1_1_ememsajjad.png

خدابا مرا وسیله پند دیگران قرار مده و موجب عبرت دیگران مساز.

خدایا بچشان به من طعم فرغت از اشتغال دنیا را تا به کار آخرت که تو دوست داری بپردازم .

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Shahadat-Imam-Sajjad/1_1_ememsajjad.png

پروردگارا ما را از خواب غفلت بیدار ساز و از توجه به شیطان حفظ فرما و به توفیق خود نیکو گردان حال ما را و یاری ده ما را بر شیطان.

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Shahadat-Imam-Sajjad/1_1_ememsajjad.png

پروردگارا درود و رحمت بر پیامبر گرامیت باد
دل مرا به حکم خود راضی کن
سینه مرا برای رضا به قضای خود شرح صدر بخش تا به هر چه داده ای راضی باشم و
سپاس گزارم.
خدایا اعتماد و یقین به من ببخش تا اقرار کنم به این که قضا و قدر تو جز به خیر و صلاح بندگانت اجرا نشده

http://up.mjbasaer.ir/up/mjbasaer/Post/1395/Shahadat-Imam-Sajjad/1_1_ememsajjad.png

پروردگارا در هر ساعتی از شبانه روز ، حظی از بندگی و عبادت خود نصیب ما کن
و ما را به شکر و سپاس خود مشغول نما
و گواه و شاهدی از فرشتگانرا شاهد اعمال ما قرار بده.
کدستان