|| جلسه بصائر 8 || مورخ 1396/12/24


 آخرین جلسه بصائر8 تو سال96

ان شاا... مطالب گفته شده در جلسات رو عزیزان فراموش نکنن.

به امید سالی پربرکت برای بصائریا  




گزارش جلسه بصائر 6 مورخ 96/12/10



میزبان : آقای قانع

برای مشاهده گزارش و تصاویر به ادامه مطالب مراجعه كنید ...




گزارش جلسه بصائر 6 مورخ 96/12/3



میزبان : آقای رمضانیان

برای مشاهده گزارش و تصاویر به ادامه مطالب مراجعه كنید...






گزارش جلسه بصائر 6 مورخ 96/11/26



میزبان : آقای غضنفری

برای مشاهده گزارش و تصاویر به ادامه مطالب مراجعه كنید




گزارش جلسه بصائر 6 مورخ 96/11/12



میزبان : آقای عموزاده
برای مشاهده گزارش و عكس به ادامه مطالب مراجعه كنید...




گزارش جلسه بصائر 6 مورخ 96/11/5



میزبان : آقای حسین شهرابی

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به ادامه مطالب مراجعه كنید!!!




گزارش جلسه بصائر 6 مورخ 96/10/28

میزبان : آقای پورمیرزایی

گزارش و تصویر: امیر محمد ارزبین

جهت بازدید از تصاویر به ادامه مطالب مراجعه كنید.




گزارش تصویری جلسه بصائر 7 مورخ 1396/09/02


|| گزارش تصویری جلسه بصائر 7 مورخ 1396/09/02 ||

http://rozup.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer7/photo_2017-11-24_18-32-09.jpg

موضوعات :

1- احکام نماز
2- خوف و رجا در مورد خداوند
3- قرائت قرآن

جهت مشاهده کامل گزارش به ادامۀ مطلب مراجعه کنید ... !




گزارش جلسه بصائر 6 مورخ 96/9/2


میزبان : آقای شریفی

همراه با جدول امتیازات




گزارش تصویری جلسه بصائر 7 مورخ 1396/08/04


|| گزارش تصویری جلسه بصائر 7 مورخ 1396/08/04 ||

http://rozup.ir/up/mjbasaer/Post/Basaer7/Basaer-7.jpg

بحث پیرامون :

1- احکام
2- قواعد تجوید
3- و تفاوت استغفار بندگان با استغفار معصومین

جهت مشاهده کامل گزارش به ادامۀ مطلب مراجعه کنید ... !




کدستان